Podstawowa opieka zdrowotna

Prowadzimy placówki medyczne, w czterech lokalizacjach, w których udzielamy świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
Świadczenia realizowane są na rzecz osób ubezpieczonych, które złożyły deklarację wyboru lekarza w naszej placówce. Oferujemy usługi medyczne
z dostępem do pełnej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.

Jak złożyć deklarację wyboru lekarza?

Deklarację należy złożyć osobiście
w placówce lub przez internet za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. Bezpłatnej zmiany wyboru można dokonać nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym.

Gdzie nas znaleźć?
jak się z nami skontaktować?

Jesteśmy dla Was dostępni w czterech lokalizacjach. Znajdziecie nas w naszej siedzibie, w Pelplinie, a także w filiach, które mieszczą się w Tczewie, Gniewie i Morzeszczynie.

Rejestracja główna czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 07:30-18:00

Kontakt, tel.: 58 536 12 14 wew. 1

Historia choroby

Nie ma konieczności dostarczania przez pacjenta kserokopii dokumentacji medycznej
z leczenia w poprzedniej przychodni, aby móc zapisać się do naszej placówki.

DOSTĘPNOŚĆ

Świadczenia w naszych przychodniach udzielane są od poniedziałku do piątku, zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy poszczególnych placówek.
Rejestracja główna czynna jest od godziny 07:30 do godziny 18:00. 

TRANSPORT SANITARNY

Świadczenia transportu sanitarnego polegają na zapewnieniu pacjentom, w uzasadnionych przypadkach, przewozu środkiem transportu sanitarnego do najbliższego podmiotu udzielającego świadczeń we właściwym zakresie. Zlecenie na transport sanitarny wystawia lekarz. Po otrzymaniu zlecenia, należy udać się do rejestracji, w celu dopełnienia formalności.

zakres usług

Współpracujemy z doświadczonym personelem medycznym, który na co dzień dba o profilaktykę, diagnozowanie i leczenie zarówno dorosłych, jak i dzieci.

potrzebujesz e-recepty
na leki stałe? 

Receptę możesz uzyskać na trzy sposoby. 
  • Zadzwoń, tel.: 58 536 12 14
  • Napisz, e-mail: lekarz@pelmed.pl
  • Odwiedź nas w jednej z placówek. 

Świadczenia położnej POZ

Nasza położna środowiskowa sprawuje kompleksową opiekę położniczą
i ginekologiczną nad kobietami oraz noworodkami do 2 miesiąca życia.

Wyboru lub zmiany położnej można dokonać do dwóch razy w roku kalendarzowym, w nowym miejscu udzielania świadczeń.

Świadczenia położnej POZ realizowane są w przychodni, zgodnie
z aktualnym harmonogramem pracy gabinetu, a także w domu pacjentki, gdzie odbywają się wizyty profilaktyczne i patronażowe. 

Świadczenia udzielane są w terminie uzgodnionym z pacjentką. 

Skontaktuj się z nami:  
tel.:  58 536 12 14 wew. 2

Odwiedź nas
ul. Wybickiego 14
83-130 Pelplin

Warto wiedzieć!

Informacja dla lekarza kierującego

Lekarz specjalista prowadzący pacjenta
w poradni zobowiązany jest do wystawienia pisemnej informacji dla lekarza kierującego o:
 rozpoznaniu choroby, 
zastosowanym leczeniu,
zalecanych lekach i sposobie dawkowania,
planowanych wizytach kontrolnych
Na podstawie dostarczonej dokumentacji, lekarz POZ ma prawo do wystawienia powtórnej recepty na leki przepisane przez specjalistę, a także ma możliwość określenia odpowiedniego sposobu odpłatności.

Kto zleca badania diagnostyczne przed kontrolną wizytą
u specjalisty?

Jesteś pod opieką poradni specjalistycznej?Lekarz specjalista zalecił Ci wykonanie badań laboratoryjnych lub obrazowych przed wizytą kontrolną? W takiej sytuacji specjalista powinien wystawić pacjentowi skierowanie na zlecone badania oraz wskazać placówkę, w jakiej należy wykonać badania. 


recepty na leki stałe 

Jeśli zamawiany przez Ciebie lek nie był wcześniej przepisywany, to bez osobistej konsultacji z lekarzem nie otrzymasz na niego recepty.
 Podczas porady receptowej nie otrzymasz recepty na antybiotyk, ponieważ lekarz nie ma możliwości oceny wskazań do jego stosowania. 
 Jeśli specjalista zmienił dawkowanie Twoich leków lub włączył leczenie kolejnym preparatem, koniecznie poinformuj o tym lekarza prowadzącego i dostarcz niezbędną dokumentację.  

przychodnia pelplin
ul. Wybickiego 14
83-130 Pelplin

telefon: 58 536 12 14
e-mail: biuro@pelmed.pl

przychodnia gniew
ul. Kopernika 8b
83-140 Gniew

telefon: 58 536 11 25
e-mail: gniew@pelmed.pl

Przychodnia morzeszczyn

ul. Kociewska 7
83-132 Morzeszczyn

telefon: 58 536 27 57
e-mail: morzeszczyn@pelmed.pl

przychodnia tczew
ul. 1 Maja 20
83-110 Tczew

telefon: 58 531 06 93
e-mail: tczew@pelmed.pl