Zapytania Ofertowe

06-09-2023

„Rozbudowa systemu gabinetowego” w ramach projektu grantowego  „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”, nr POIS.11.03.00-00-0074/22, nr umowy: UM.POZ2.U-10688.2022-00/4500/2023/212

(POIS.11.03.00-00-0074/22) - Nabór nr 1/POZ2-REACT/2022

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pelmed Sp. z o.o.  zaprasza do składania ofert na: Dostawę licencji systemu gabinetowego w ramach projektu grantowego „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”, nr POIS.11.03.00-00-0074/22, nr umowy:
UM.POZ2.U-10688.2022-00/4500/2023/212

Termin składania ofert: 13.09.2023r. do godziny 12:00

Szczegóły znajdują się w załączonych dokumentach do niniejszego zaproszenia.

Zapytanie ofertowe

Zał. 1. Opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2. Formularz ofertowy

Zał. 3. Opis przedmiotu oferty

Zał. 4. Oświadczenie o braku powiązań

Zał. 5. Wzór umowy

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

DO POSTĘPOWANIA „Rozbudowa systemu gabinetowego” w ramach projektu grantowego „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia”, nr POIS.11.03.00-00-0074/22, nr umowy: UM.POZ2.U-10688.2022-00/4500/2023/212 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie wpłynęła żadna oferta, w wyniku czego postępowanie zostało umorzone.
przychodnia pelplin
ul. Wybickiego 14
83-130 Pelplin

telefon: 58 536 12 14
e-mail: biuro@pelmed.pl

przychodnia gniew
ul. Kopernika 8b
83-140 Gniew

telefon: 58 536 11 25
e-mail: gniew@pelmed.pl

Przychodnia morzeszczyn

ul. Kociewska 7
83-132 Morzeszczyn

telefon: 58 536 27 57
e-mail: morzeszczyn@pelmed.pl

przychodnia tczew
ul. 1 Maja 20
83-110 Tczew

telefon: 58 531 06 93
e-mail: tczew@pelmed.pl